‘De Opleiding Arbeidstoeleiding wordt door oud-deelnemers
met gemiddeld een 8,7 beoordeeld.’

Opleiding Arbeidstoeleiding

Ben je als stagefunctionaris werkzaam binnen het praktijk- of voortgezet speciaal onderwijs? Heb je behoefte aan concrete handvatten en actuele ontwikkelingen? Inspiratie en uitwisseling met vakgenoten? Dan is de Opleiding Arbeidstoeleiding iets voor jou. Tijdens verschillende opleidingsdagen komen alle onderwerpen aan bod waar je in je dagelijkse praktijk mee te maken hebt.

In het basisdeel staat de ontwikkeling van de leerling en zijn ontwikkeling richting arbeid centraal. Het vervolgdeel richt zich op het uitstroombeleid richting (een vorm van) arbeid. In het expertdeel ga je je verdiepen op jouw organisatie in het netwerk en in de regio.

Voor wie:
Stagebegeleiders, stagedocenten, stagecoördinatoren en trajectbegeleiders uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Investering:
Het basisdeel bestaat uit 3,5 dag en de investering bedraagt: €1.195,-
Het vervolg deel bestaat uit 3,5 dag en de investering bedraagt: €1.195,-
Het expertdeel bestaat uit 5 dagen en de investering bedraagt: €1.795,-

Dit bedrag is vrijgesteld van btw en inclusief lunch, achtergrondinformatie, permanente helpdesk, feedback op uitwerkingen in de praktijk en een terugkommoment ter afronding van het opleidingsdeel. Leden met een Kennisabonnement krijgen 10% korting.

Afronding:
Van ieder opleidingsdeel ontvang je, wanneer je alle opleidingsdagen hebt gevolgd en jouw leeropbrengsten tijdens de terugkommiddag hebt gepresenteerd, een certificaat.