‘De Opleiding Arbeidstoeleiding wordt door oud-deelnemers
met gemiddeld een 8,7 beoordeeld.’

Arbeidstoeleiding basisdeel

In het basisdeel van de opleiding ga je aan de slag met de belangrijkste basisvaardigheden, kennis en kwaliteiten die je nodig hebt in jouw rol als stagebegeleider. Dit deel duurt drie dagen met drie zelfstudiedagen waarbij je het geleerde in jouw eigen praktijk toe gaat passen. Je sluit dit deel van de opleiding af met een terugkommiddag waarop je jouw leeropbrengsten en de vertaalslag van trainingsdag naar praktijk presenteert.

Dit zijn de onderwerpen tijdens het basisdeel:

Dag 1: Geheimen van motivatie
Met de motivatiedriehoek als uitgangspunt (en als handige tool) nemen we de leerling en zijn motivatie(problemen) onder de loep: Wat zijn de geheimen van motivatie? Waarom zijn sommige jongeren niet gemotiveerd? Welke invloed hebben culturele verschillen op de motivatie van jongeren? Wat zijn basisbehoeften en drijfveren van jongeren? Kortom, aan de slag met het herkennen, begrijpen en ombuigen van motivatieproblemen.

Dag 2: Verbinden van school en bedrijf
Een goede samenwerking tussen school en bedrijf is voor leerlingen de basis voor een goede overgang van stage naar werk. Daarom ga je tijdens deze dag aan de slag met vragen als: Hoe zijn op dit moment de kansen op de arbeidsmarkt? Welke ontwikkelingen, projecten en regionale initiatieven zijn belangrijk om bij aan te haken? Hoe geef je een gerichte netwerkaanpak vorm en wat levert die je op? Hoe profileer je jezelf zakelijk (ook online) zodat bedrijven jou weten te vinden? En wat is er nodig voor een goede match tussen leerling en bedrijf? De dag staat bol van concrete tips en handige tools om de verbinding tussen school en (stage)bedrijven te verstevigen en versterken.

Dag 3: Werk maken van gesprekken
Helder communiceren zorgt ervoor dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Voor het voeren van professionele gesprekken bestaan echter geen vaste recepten. Een gesprek met een collega heeft een andere toonsetting dan een gesprek met een toekomstig werkgever of een jongere die in de weerstand zit. Tijdens deze opleidingsdag maak je werk van gesprekken: Je gaat aan de hand van persoonlijke leerdoelen ervaren hoe je bepaalde effectieve gesprekstechnieken in de praktijk kunt toepassen en wat ze je opleveren.

Terugkommiddag
Aan het eind van de opleiding is een terugkommiddag gepland. Tijdens deze middag presenteren deelnemers aan elkaar hoe zij de vertaalslag van trainingsinhoud naar praktijk hebben gemaakt. De vorm van deze presentatie is vrij. Presentatie is voorwaarde voor ontvangen van certificaat. Daarnaast is er tijd om vragen in te brengen, relevante ontwikkelingen met elkaar te bespreken en succeservaringen te delen. Een waardevolle aanvulling op de opleiding!

Zelfstudie
Het is belangrijk om tijdens de opleiding rekening te houden met een dag zelfstudie per opleidingsdag. Deze tijd heb je nodig om opdrachten te maken.