skip to Main Content

“De opleiding die voor onze scholen is samengesteld,
sluit goed aan bij vragen die er leven, de leerbehoefte
van onze medewerkers en de regionale situatie
waar we mee te maken hebben.” (Scholengroep vso)

Training Arbeidstoeleiding- Van visie naar verandering1

Regionaal, incompany
en maatwerk

Basisopleiding Arbeidstoeleiding

Opleiding Arbeidstoeleiding
(basisdeel)

training-basisopleidinglr

Opleiding Arbeidstoeleiding
(vervolgdeel)

Training Oplossingsgericht coachen

Coachen van jongeren naar toekomstperspectief (training)

Training Opbrengstgericht werken aan werk

Opbrengstgericht werken
aan werk (training)

Training Effectief Communiceren

Effectiever in gesprek
(training)

Workshop Puberbrein en Social Media

Workshop
Puberbrein (en Social Media)

Workshop
Wet- en regelgeving

Wat we ook nog doen

Back To Top
X