skip to Main Content

“De opleiding die voor onze scholen is samengesteld,
sluit goed aan bij vragen die er leven, de leerbehoefte
van onze medewerkers en de regionale situatie
waar we mee te maken hebben.” (Scholengroep vso)

Candid picture of a business team collaborating. Filtered serie with light flares and cool tones.

Regionaal, maatwerk en
incompany 

opleiding-arbeidstoeleiding

Opleiding Arbeidstoeleiding
(basisdeel)

opleiding-arbeidstoeleiding

Opleiding Arbeidstoeleiding
(vervolgdeel)

Training Oplossingsgericht coachen

Coachen van jongeren naar toekomstperspectief (training)

Training Opbrengstgericht werken aan werk

Opbrengstgericht werken
aan werk (training)

Training Effectief Communiceren

Effectiever in gesprek
(training)

Workshop Puberbrein en Social Media

Workshop
Puberbrein (en Social Media)

Workshop
Wet- en regelgeving

opleiding-arb

Wat we ook nog doen

Back To Top
X