“Elke jongere aan het werk op de meest passende plek!”

Wij ondersteunen (onderwijs)instellingen, gemeenten en werkgevers bij het voortdurend verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Zo begeleiden we scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs bij het optimaal vormgeven van opbrengstgerichte arbeidstoeleiding. Dat gebeurt op verschillende manieren en vanuit verschillende rollen. Als adviseur, projectbegeleider, trainer of penvoerder. Met een maatwerkgericht adviestraject of tijdens één van onze workshops, trainingen of opleidingen.

Daarnaast organiseren we in verschillende Arbeidsmarktregio’s resultaatgerichte samenwerking tussen onderwijs, overheid en werkgevers. Onder meer door het ondersteunen bij invullen van garantiebanen en het (mede) oprichten van marktgerichte bedrijven met een sociaal hart.

Op landelijk niveau leggen wij de verbinding tussen partijen die het verschil maken voor jongeren met een kwetsbare positie in de maatschappij.

We zijn onder andere projectleider van het landelijke Project Ingeschakeld dat geïnitieerd is door het Ministerie SZW en OCW, in samenwerking met LECSO, Sectorraad Praktijkonderwijs, AWVN/De Normaalste Zaak, VNG, Cedris, Divosa en LCR. 

Tevens zijn we kartrekker binnen het Project Werken in de Zorg voor de pilot regio’s Amsterdam, Walcheren en Arnhem.

Tot slot zijn wij initiator van Het Kennisabonnement dat binnen het landelijke Netwerk Arbeidstoeleiding scholen met elkaar verbindt en informatie deelt.

Zie ook: Project IngeschakeldHet Kennisabonnement

Wil je met ons aan de slag? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat we voor je organisatie of project kunnen betekenen.

 

Wie het doen:

Patrick Hallink

Directeur

Mobiel: 06 22 01 12 70
E-mail: info@edunova.nl

Gerhard Pastoor

Senior adviseur

Mobiel: 06 20 64 59 00
E-mail: gerhard@edunova.nl

Jelle Bosch

Senior adviseur, trainer

Mobiel: 06 22 49 14 54
E-mail: jelle.bosch@edunova.nl

Patty van Baalen

Trainer

Mobiel: 06 20 25 24 51
E-mail: patty@edunova.nl

Sindy van Empel

Backoffice

medewerker

Mobiel: 06 33 34 70 80
E-mail: training@edunova.nl

Nienke van Karsen

Manager

opleidingstak

Mobiel: 06 82 65 44 55
E-mail: nienke@edunova.nl