‘Elke jongere aan het werk op de meest passende plek!’

Over ons

Ondersteunen

Wij ondersteunen onderwijsinstellingen, zorginstellingen, gemeenten en werkgevers bij het voortdurend verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Organiseren

Daarnaast organiseren we in verschillende Arbeidsmarktregio’s resultaatgerichte samenwerking tussen onderwijs, overheid en werkgevers. Onder meer door het ondersteunen bij invullen van garantiebanen en het (mede) oprichten van marktgerichte bedrijven met een sociaal hart.

Projectleider

We zijn onder andere projectleider van het landelijke Project Ingeschakeld dat geïnitieerd is door het Ministerie SZW en OCW, in samenwerking met LECSO, Sectorraad Praktijkonderwijs, AWVN/De Normaalste Zaak, VNG, Cedris, Divosa en LCR. 

Begeleiden

En wij begeleiden scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs bij het optimaal vormgeven van opbrengstgerichte arbeidstoeleiding. Dat gebeurt op verschillende manieren en vanuit verschillende rollen. Als adviseur, projectbegeleider, trainer of penvoerder. Met een maatwerkgericht adviestraject of tijdens één van onze workshops, trainingen of opleidingen.

Verbinden

Op landelijk niveau leggen wij de verbinding tussen partijen die het verschil maken voor jongeren met een kwetsbare positie in de maatschappij.

Kartrekker

Tevens zijn we kartrekker binnen het Project Werken in de Zorg voor de pilot regio’s Amsterdam, Walcheren en Arnhem.

Initiator

Tot slot zijn wij initiator van Het Kennisabonnement dat binnen het landelijke Netwerk Arbeidstoeleiding scholen met elkaar verbindt en informatie deelt.

Zie ook: Project IngeschakeldHet Kennisabonnement

Wie zijn wij

Patrick Hallink
Directeur

Mobiel: 06 – 22 01 12 70
E-mail: info@edunova.nl

Nienke van Karsen
Opleidingsadviseur

Mobiel: 06 – 82 65 44 55
E-mail: nienke@edunova.nl

Jelle Bosch

Senior adviseur en Trainer

Mobiel: 06 – 22 49 14 54
E-mail: jelle.bosch@edunova.nl

Petra Gierkink

Backoffice 

Kantoor: 0543 – 840010
E-mail: training@edunova.nl

Astrid Bruggink

Administratie

Kantoor: 0543 – 840010
E-mail: administratie@edunova.nl

Gerhard Pastoor
Senior adviseur

Mobiel: 06 – 20 64 59 00
E-mail: gerhard@edunova.nl

Christi Siderius

Trainer / adviseur

Mobiel: 06 – 17 45 03 30
E-mail: christi@edunova.nl

Hansje van Welie

Adviseur

Mobiel: 06 – 57 32 62 50
E-mail: hansje@edunova.nl

Marian Bonhof

Adviseur Communicatie & Organisatie

Mobiel: 06 – 53 20 68 17
E-mail: marian@edunova.nl