‘De Opleiding Arbeidstoeleiding wordt door oud-deelnemers
met gemiddeld een 8,7 beoordeeld.’

Arbeidstoeleiding expertdeel

In het basis- en vervolgdeel van de opleiding Arbeidstoeleiding heb je je op de ontwikkeling van de leerling richting arbeid gericht en op uitstroombeleid richting (een vorm van) arbeid. In het expertdeel ga je je verdiepen op jouw organisatie in het netwerk. Meer gebruik maken van partijen in je regio om school en werk bij elkaar te brengen. Of misschien moet je het netwerk nog wel versterken. Hoe doe je dat?

Praktisch aan de slag met critical friends
Dit expertdeel is net als de vorige delen praktisch ingestoken. De kennis en handvatten die je aangereikt krijgt, kun je eigenlijk meteen in je dagelijks werk toepassen. Er is ruimte voor uitwisseling met vakgenoten, je doet inspiratie op en natuurlijk houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Gedurende het opleidingstraject werk je samen met een critical friend in je organisatie en één vanuit de groep deelnemers. Dit zorgt ervoor dat we focus houden op jouw professionele en persoonlijke doelen.

Duur opleiding en zelfstudie
In vier dagen (gedurende één schooljaar) gaan ervaren trainers jouw kennis en vaardigheden inhoudelijk verrijken om je netwerk (nog beter) in te zetten. Ook ga je tijdens deze opleidingsdagen aan de slag gaat met de uitwerking hoe het werkt in jouw school. We sluiten de reeks af met een terugkomdag waarop we de leeropbrengsten aan elkaar en onze collega’s presenteren, ervaringen uit kunnen wisselen en aandacht hebben voor borging. Het is belangrijk om tijdens de opleiding rekening te houden met minimaal één dagdeel zelfstudie per opleidingsdag. Deze tijd heb je nodig om opdrachten te maken en voor afstemming met je critical friend.

Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens het expertdeel:

Dag 1: Kick-off & Netwerkkaart

De ochtend staat in het teken van kennismaken en je gaat op zoek naar een critical friend in de groep die je kan versterken om je doelen te behalen. We bekijken de verschillen tussen de organisaties van de deelnemers en vinden daarin de mogelijkheden om van elkaar te leren.

In de middag gaan we aan de slag met jouw netwerkkaart. Hoe staat jouw school in de transitie van school naar vervolg? Ben je van het toeleiden of plaatsen? Adviseren of aanpakken? Verwijzen of instappen?

Als het gaat om arbeidstoeleiding bestaat ons netwerk uit heel veel partijen. Hoe lopen de structuren? We maken gebruik van het netwerkboekje om alle relevante instanties in kaart te brengen. Jouw opdracht is een plan te maken voor het inrichten van de uitstroomroutes. Je koppelt de partijen aan de uitgewerkte scenario’s en bepaalt waar je blinde vlekken zitten. Wie ga je hiervoor benaderen?

Dag 2: Beeldvorming en beïnvloeden​

Weet je wat jouw manier van communiceren is en wat het doet met de ander? Jij wilt de meerwaarde van een jongere uit het vso of pro ‘verkopen’, maar misschien heeft diegene tegenover je wel een heel ander beeld. We hebben in de samenleving te maken met de nodige vooroordelen als het gaat om onze doelgroep. Belangrijk is om te beseffen wat de beelden en gedachten van je gesprekspartner kan zijn. Zoek hierbij de uitersten op om tot elkaar te kunnen komen.
We werken aan een positieve benadering waarbij we streven naar aansluiting en matching. Wat heeft de ander (bedrijf, maatschappij) nodig en wat hebben wij te bieden? We bespreken een door jou voorbereide casus van een situatie waar het stigma over de doelgroep een rol speelde. Wat gebeurde er in het gesprek? Hoe zou je er mee omgaan om invloed uit te oefenen?

Wat wil je dat jouw beïnvloeden oplevert? Het is belangrijk om te weten wat je visie is en of dit in lijn is met wat jouw organisatie voor ogen heeft? In de middag presenteer je kort aan elkaar hoe je dit aan gaat pakken en wat je nodig hebt. Ook ga je aan de slag met PR en communicatie? Wat is het nut hiervan. Hoe kan je PR en communicatie gebruiken bij beïnvloeden en de beeldvorming van je doelgroep? Wie in jouw organisatie kan je daarbij helpen/ heb je daarbij nodig. Hoe zorg je dat PR en communicatie onder de aandacht blijven van jou en je organisatie.

Dag 3: Gespreksvoering​

We behandelen de theorie achter gesprekstechnieken. Welke type mensen zijn er? Wat is jouw voorkeursstijl? Word je hier bewust van en zet dit in om betere aansluiting te krijgen met de ander. Daarnaast leren we de techniek ‘rapport maken’ die je helpt om optimaal af te stemmen op de ander. Hierdoor versterk je de onderlinge relatie. Rapport maken is gebaseerd op het spiegelen van het non-verbale gedrag van de ander, je neemt onder anderen het taalgebruik en de houding van de ander over.

In de middag gaan we ons voorbereiden op de gesprekken die we willen aangaan om ons netwerk compleet te maken. Je zet de behandelde gesprekstechnieken in door een voorbereide casus te oefenen met een acteur. Wij zorgen er voor dat je in een veilige omgeving uit je comfortzone kunt komen om te onderzoeken wie je bent als persoon en professional.

Dag 4: Omgaan met belangen​

Door het school- en regioperspectief onder de loep te nemen en je te verdiepen in de motivatiedriehoek kun je beter aansluiten op de ander. Wat motiveert de ander, welke drijfveren heeft de ander. Hoe kun jij of jouw organisatie daarop aan sluiten om te werken naar het maken van duurzame afspraken op bestuurlijk-, instellings- of regionaal niveau.

Ga op zoek naar gezamenlijk belang door een aantal vso pro thema’s uit te werken waar je tegenaan loopt. Verplaats je hierbij in het standpunt van de ander. Welke positie heeft je gesprekspartner? Welke wet- en regelgeving speelt een rol? Beschrijf per thema hoe je samen tot een oplossing kunt komen. Het kan ook zijn dat je er achter komt dat er geen gezamenlijk belang is. Hoe en waarop zet jij je energie in?

Dag 5: Presentatie & Blik op de toekomst

De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van 10 minuten op basis van je portfolio. Je laat je leeropbrengsten zien en je plan van aanpak om het netwerk van jouw school optimaal te benutten. Tijdens deze terugkomdag is ook jouw collega (critical friend) aanwezig. In de nabespreking hebben we het o.a. over de meerwaarde van jouw plannen voor de organisatie, wie en wat heb je nodig om dit te kunnen bewerkstelligen en hoe gaan jullie dit verduurzamen. Samen ga je op zoek naar de juiste balans: hoe is en blijft het werkbaar in jullie dagelijkse praktijk.

Zelfstudie

Het is belangrijk om tijdens de opleiding rekening te houden met een dag zelfstudie per opleidingsdag. Deze tijd heb je nodig om opdrachten te maken.

Verder nog

Het expertdeel bestaat uit 5 dagen en de investering bedraagt: € 1.795,00. Dit bedrag is vrijgesteld van btw en inclusief lunch, achtergrondinformatie, permanente helpdesk en feedback op uitwerkingen in de praktijk. Leden met een Kennisabonnement krijgen 10% korting.

Je ontvangt een certificaat wanneer je alle opleidingsdagen hebt gevolgd en jouw leeropbrengsten tijdens de terugkommiddag hebt gepresenteerd.

De inschrijving voor dit deel is niet drempelloos. Nadat we jouw aanmelding ontvangen hebben, volgt een intakegesprek om samen te bepalen of jouw ontwikkelvraag past bij de inhoud van de opleiding en of er binnen jouw organisatie ruimte is voor de verwerking van de opdrachten. We verwachten dat je alle opleidingsdagen aanwezig bent. Inhalen is niet mogelijk.

Kijk hier verder voor planning en schrijf je in.