‘De Opleiding Arbeidstoeleiding wordt door oud-deelnemers
met gemiddeld een 8,7 beoordeeld.’

Arbeidstoeleiding vervolgdeel

Wanneer je het basisdeel hebt afgerond, ben je klaar om aan de slag te gaan met het vervolgdeel. Hierin verstevigen we de competenties uit het basisdeel en verrijken we de kennis. Ook het vervolgdeel bestaat uit drie dagen en drie zelf studiedagen. Tussen de opleidingsdagen door pas je het geleerde toe in jouw eigen praktijk. Ook dit deel van de opleiding wordt afgesloten met een terugkommiddag, waarop je jouw leeropbrengsten en de vertaalslag van trainingsdag naar praktijk presenteert.

Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens het vervolgdeel:

Dag 1: Wet- en regelgeving rondom stage en werk
Wanneer een leerling uitstroomt, krijg je te maken met de wet- en regelgeving van de betreffende regio. Ga daar maar aan staan! Wat is de huidige stand van zaken? Hoe blijf je bij de feiten? En hoe blijf je op de hoogte? Hoe vertaal je de relevante wet- en regelgeving naar ouders, werkgevers, de gemeente en andere betrokken partijen? Tijdens deze dag leer je op basis van de feitelijke en up-to-date informatie inlichting te geven. Bijvoorbeeld over (financiële) mogelijkheden voor ouders en bedrijven of voor het organiseren van de nazorg en het regelen van de nodige subsidies daarbij.

Dag 2: Coachen van jongeren naar toekomstperspectief 
Door het stellen van goede vragen en het focussen op kwaliteiten, daag je de jongere uit om in beweging te komen richting de zelf geformuleerde stip op de horizon. Het oplossingsgericht werken en denken is een uitermate geschikte coachvorm om zelfredzaamheid te vergroten. Tijdens deze dag leer je oplossingsgerichte technieken kennen maar vooral ook toe te passen en ontvang je handvatten om jongeren te begeleiden bij het formuleren van reële doelen voor de toekomst.

Dag 3: Opbrengstgericht werken aan werk
Tijdens deze dag wordt de doorgaande stagelijn doorlopen: Van beroepenoriëntatie tot arbeidsovereenkomst en alles wat daartussen zit. Onderwerpen die o.a. aan bod komen: Vormgeven van een doorgaande stagelijn, stagevormen, stagedoelen, loopbaanoriëntatie en -begeleiding, vastleggen en volgen van de ontwikkeling (OPP), kwalificeren en certificeren. Kortom, een breed palet voor de stage als verlengde schoolomgeving voor een goede voorbereiding op werk.

Terugkommiddag
Ook aan het eind van het vervolgdeel is een terugkommiddag gepland. Tijdens deze middag presenteren deelnemers aan elkaar hoe zij de vertaalslag van trainingsinhoud naar praktijk hebben gemaakt. De vorm van deze presentatie is vrij. Presentatie is voorwaarde voor ontvangen van certificaat. Daarnaast is er tijd om vragen in te brengen, relevante ontwikkelingen met elkaar te bespreken en succeservaringen te delen. Een waardevolle aanvulling op de opleiding!

Zelfstudie
Het is belangrijk om tijdens de opleiding rekening te houden met een dag zelfstudie per opleidingsdag. Deze tijd heb je nodig om opdrachten te maken.