skip to Main Content

Training Coachen van jongeren naar toekomstperspectief

“Rond hun twintigste hebben veel jongeren nog steeds geen duidelijk doel en weten soms ook maar nauwelijks waar hun talenten liggen.”

Hoe geef je de jongere zoveel mogelijk regie in eigen hand? Hoe stimuleer je zelfstandigheid en vergroot je zelfredzaamheid? En welke technieken kun je inzetten om jongeren te helpen bij hun stappen naar de toekomst?

Oplossingsgericht coachen heeft als doel om de zelfredzaamheid van jongeren te bevorderen. Een belangrijk verschil met meer traditionele coachtechnieken is dat niet het probleem maar het toekomstperspectief centraal staat.

Als oplossingsgerichte coach begeleid je de jongere bij het formuleren van reële doelen voor de toekomst. Door het stellen van de goede vragen wordt de jongere uitgedaagd om in beweging te komen richting de zelfgeformuleerde stip op de horizon.

Tijdens deze training leer je oplossingsgerichte coachtechnieken kennen maar vooral ook toe te passen. Middels korte blokken theorie, filmpjes en praktische oefeningen leer je de basisvaardigheden en ontvang je concrete tips en handvatten om de theorie te kunnen toepassen in de eigen dagelijkse praktijk. Tussen de onderwerpen door is ruimte voor casussen, interactie en uitwisseling van ervaringen.

Aan het eind van de training heb je:

  • Geoefend met coachtechnieken vanuit oplossingsgericht denken
  • Ervaren wat die manier van coachen je oplevert in jouw dagelijkse praktijk
  • Meer inzicht in verschillende praktische handvatten en coachtools
  • Je coachvaardigheden uitgebreid en naar een hoger plan getild

Voor wie

Docenten, mentoren, stagebegeleiders en jongerenbegeleiders werkzaam binnen onderwijs, zorg of dagbesteding.

Kosten trainingsdag

De kosten voor een trainingsdag bedragen € 1.990,- (tot 12 personen). Dit bedrag is vrijgesteld van btw en inclusief afstemming, voorbereiding, reiskosten en materiaal.

Maatwerk

Wil je niet de standaard training, maar met specifieke coachtechnieken, persoonlijke leerdoelen of coaching on the job aan de slag? Mail naar training@edunova.nl voor het verkennen van alle mogelijkheden en tarieven.

Back To Top
X