Training Oplossingsgericht coachen van jongeren

“Rond hun twintigste hebben veel jongeren nog steeds geen duidelijk doel en weten soms ook maar nauwelijks waar hun talenten liggen.”

Als oplossingsgerichte coach begeleid je de jongere bij het formuleren van reële doelen voor de toekomst. Door het stellen van de goede vragen wordt de jongere uitgedaagd om in beweging te komen richting de zelfgeformuleerde stip op de horizon. Oplossingsgericht coachen heeft als doel om de zelfredzaamheid van jongeren te bevorderen. Een belangrijk verschil met meer traditionele coachtechnieken is dat niet het probleem maar de oplossing of het toekomstperspectief centraal staat.

Tijdens deze training leren cursisten oplossingsgerichte coachtechnieken kennen maar vooral ook toe te passen. Middels korte blokken theorie, filmpjes en praktische oefeningen ontvangen cursisten concrete tips en handvatten om de theorie te kunnen toepassen in de eigen dagelijkse praktijk. Tussen de onderwerpen door is voldoende ruimte voor interactie en uitwisseling van ervaringen.

Voor wie

Docenten, mentoren, stagebegeleiders en jongerenbegeleiders werkzaam binnen onderwijs, zorg of dagbesteding.

Hoe

Als trainingsdag, studiedag of trainingsreeks verdeeld over meerdere dagen. Mail naar training@edunova.nl voor het verkennen van alle mogelijkheden.

X