Oplossingsgericht coachen 

“Rond hun twintigste hebben veel jongeren nog steeds geen duidelijk doel en weten soms ook maar nauwelijks waar hun talenten liggen.”

Hoe geef je de jongere zoveel mogelijk regie in eigen hand? Hoe stimuleer je zelfstandigheid en vergroot je zelfredzaamheid? En welke technieken kun je inzetten om jongeren te helpen bij hun stappen naar de toekomst?

Oplossingsgericht coachen heeft als doel om de zelfredzaamheid van jongeren te bevorderen. Een belangrijk verschil met meer traditionele coachtechnieken is dat niet het probleem maar het toekomstperspectief centraal staat.

Als oplossingsgerichte coach begeleid je de jongere bij het formuleren van reële doelen voor de toekomst. Door het stellen van de goede vragen wordt de jongere uitgedaagd om in beweging te komen richting de zelf geformuleerde stip op de horizon.

Tijdens deze training leer je oplossingsgerichte coachtechnieken kennen maar vooral ook toe te passen. Middels korte blokken theorie, filmpjes en praktische oefeningen leer je de basisvaardigheden en ontvang je concrete tips en handvatten om de theorie te kunnen toepassen in de eigen dagelijkse praktijk. Tussen de onderwerpen door is ruimte voor casussen, interactie en uitwisseling van ervaringen.

Voor wie:

Docenten, mentoren, stagebegeleiders en jongerenbegeleiders werkzaam binnen onderwijs, zorg of dagbesteding.

 

Maatwerk en meer informatie:

Wil je niet de standaard training, maar met specifieke coachtechnieken, persoonlijke leerdoelen of coaching on the job aan de slag? Mail naar training@edunova.nl voor het verkennen van alle mogelijkheden en tarieven.

Kosten trainingsdag:

De kosten voor een trainingsdag bedragen € 1.990,- (tot 12 personen). Dit bedrag is inclusief afstemming, voorbereiding, materiaal en exclusief btw en reiskosten.