Workshop Participatiewet & zo

Rond de doorstroom van kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt komen drie transities samen: De transitie Jeugdzorg, de AWBZ/Wmo en de Participatiewet inclusief de veranderingen binnen de Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening.

Als school voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs is het van belang de landelijke wet- en regelgeving te kennen en te weten hoe de gemeente(n) dit alles hebben vertaald naar regionaal en lokaal beleid. Niet alleen om zelf goed op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Ook om leerlingen, ouders en partners van school (bijvoorbeeld (stage)bedrijven) hierin te kunnen begeleiden en van de juiste informatie te voorzien.

Binnen een paar uur helemaal op de hoogte

Tijdens deze workshop worden deelnemers volledig bijgepraat over de laatste wijzigingen in o.a. de Participatiewet, Beschut Werk en de wetgeving voor de Banenafspraak met doelgroepenregister. Wat zijn de feiten? Hoe gaan gemeente(n) om met deze ontwikkelingen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jouw rol binnen het onderwijs bij het begeleiden van o.a. leerlingen, ouders en partners als (stage)bedrijven?

Concrete casussen uit de eigen praktijk
Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om concrete vragen, leerlingtrajecten en praktijkcasussen in te brengen en te bespreken. Uitkomsten worden vertaald naar algemene regels en feitelijkheden waardoor iedere besproken casus waardevol is voor alle deelnemers. Op deze manier wordt de informatie concreet vertaald naar de eigen dagelijkse (onderwijs)praktijk.

Voor wie

Deze workshop is voor iedereen die te maken heeft met de dynamische wereld van onderwijs en arbeidstoeleiding en binnen een paar uur weer volledig op de hoogte wil zijn van de laatste ontwikkelingen.

Hoe

Als onderdeel van een studiedag, invulling van een teamvergadering, lezing op een informatieavond, trainingsreeks of als opening of workshop op een congres. Mail naar training@edunova.nl voor het verkennen van alle mogelijkheden.

X