‘De Opleiding Arbeidstoeleiding wordt door oud-deelnemers
met gemiddeld een 8,7 beoordeeld.’

Opleiding Arbeidstoeleiding

Ben je als stagefunctionaris werkzaam binnen het praktijk- of voortgezet speciaal onderwijs? Heb je behoefte aan concrete handvatten en actuele ontwikkelingen? Inspiratie en uitwisseling met vakgenoten? Dan is de Opleiding Arbeidstoeleiding iets voor jou. Tijdens verschillende opleidingsdagen komen alle onderwerpen aan bod waar je in je dagelijkse praktijk mee te maken hebt.
Per 1-1-2023 wijzigt de volgorde van de modules in het basisdeel. Aansluitend wijzigt de volgorde van het vervolgdeel per 1-9-2023.
Deelnemers die 1-9-2022 of eerder zijn gestart met het basisdeel kunnen geheel 2023 nog het vervolgdeel in de oude volgorde volgen.
 
Modules die in de oude vervolgdeel aan bod komen zijn:
 
  • Coachen van jongeren naar toekomstperspectief
  • Wet- en regelgeving
  • Werk maken van gesprekken.

Voor wie:
Stagebegeleiders, stagedocenten, stagecoördinatoren en trajectbegeleiders uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
Wanneer je het Basisdeel van de opleiding arbeidstoeleiding hebt afgerond, ben je klaar om aan de slag te gaan met het Vervolgdeel.

Investering:
De investering bedraagt €1.195,- per deelnemer per opleidingsdeel. Dit bedrag is vrijgesteld van btw en inclusief lunch, achtergrondinformatie, permanente helpdesk, feedback op uitwerkingen in de praktijk en een terugkommoment ter afronding van het opleidingsdeel.

Afronding:
Wanneer je alle opleidingsdagen hebt gevolgd en jouw leeropbrengsten tijdens de terugkommiddag hebt gepresenteerd, ontvang je een CRKBO certificaat dat tevens geldig is voor het Lerarenregister.

Arbeidstoeleiding: Basisdeel

In het Basisdeel van de opleiding ga je aan de slag met de belangrijkste basisvaardigheden, kennis en kwaliteiten die je nodig hebt in jouw rol als stagebegeleider. Dit deel duurt drie dagen met drie zelfstudiedagen waarbij je het geleerde in jouw eigen praktijk toe gaat passen. Je sluit dit deel van de opleiding af met een terugkommiddag waarop je jouw leeropbrengsten en de vertaalslag van trainingsdag naar praktijk presenteert.

Dit zijn de onderwerpen tijdens het Basisdeel:

Dag 1: Geheimen van motivatie
Met de motivatiedriehoek als uitgangspunt (en als handige tool) nemen we de leerling en zijn motivatie(problemen) onder de loep: Wat zijn de geheimen van motivatie? Waarom zijn sommige jongeren niet gemotiveerd? Welke invloed hebben culturele verschillen op de motivatie van jongeren? Wat zijn basisbehoeften en drijfveren van jongeren? Kortom, aan de slag met het herkennen, begrijpen en ombuigen van motivatieproblemen.

Dag 2: Verbinden van school en bedrijf
Een goede samenwerking tussen school en bedrijf is voor leerlingen de basis voor een goede overgang van stage naar werk. Daarom ga je tijdens deze dag aan de slag met vragen als: Hoe zijn op dit moment de kansen op de arbeidsmarkt? Welke ontwikkelingen, projecten en regionale initiatieven zijn belangrijk om bij aan te haken? Hoe geef je een gerichte netwerkaanpak vorm en wat levert die je op? Hoe profileer je jezelf zakelijk (ook online) zodat bedrijven jou weten te vinden? En wat is er nodig voor een goede match tussen leerling en bedrijf? De dag staat bol van concrete tips en handige tools om de verbinding tussen school en (stage)bedrijven te verstevigen en versterken.

Dag 3: Werk maken van gesprekken
Helder communiceren zorgt ervoor dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Voor het voeren van professionele gesprekken bestaan echter geen vaste recepten. Een gesprek met een collega heeft een andere toonsetting dan een gesprek met een toekomstig werkgever of een jongere die in de weerstand zit. Tijdens deze opleidingsdag maak je werk van gesprekken: Je gaat aan de hand van persoonlijke leerdoelen ervaren hoe je bepaalde effectieve gesprekstechnieken in de praktijk kunt toepassen en wat ze je opleveren.

Terugkommiddag
Aan het eind van de opleiding is een terugkommiddag gepland. Tijdens deze middag presenteren deelnemers aan elkaar hoe zij de vertaalslag van trainingsinhoud naar praktijk hebben gemaakt. De vorm van deze presentatie is vrij. Presentatie is voorwaarde voor ontvangen van certificaat. Daarnaast is er tijd om vragen in te brengen, relevante ontwikkelingen met elkaar te bespreken en succeservaringen te delen. Een waardevolle aanvulling op de opleiding!

Zelfstudie
Het is belangrijk om tijdens de opleiding rekening te houden met een dag zelfstudie per opleidingsdag. Deze tijd heb je nodig om opdrachten te maken.

Arbeidstoeleiding: Vervolgdeel

Wanneer je het Basisdeel hebt afgerond, ben je klaar om aan de slag te gaan met het Vervolgdeel. Hierin verstevigen we de competenties uit het Basisdeel en verrijken we de kennis. Ook het Vervolgdeel bestaat uit drie dagen en drie zelf studiedagen. Tussen de opleidingsdagen door pas je het geleerde toe in jouw eigen praktijk. Ook dit deel van de opleiding wordt afgesloten met een terugkommiddag, waarop je jouw leeropbrengsten en de vertaalslag van trainingsdag naar praktijk presenteert. 

Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens het Vervolgdeel:

Dag 1: Wet- en regelgeving rondom stage en werk
Wanneer een leerling uitstroomt, krijg je te maken met de wet- en regelgeving van de betreffende regio. Ga daar maar aan staan! Wat is de huidige stand van zaken? Hoe blijf je bij de feiten? En hoe blijf je op de hoogte? Hoe vertaal je de relevante wet- en regelgeving naar ouders, werkgevers, de gemeente en andere betrokken partijen? Tijdens deze dag leer je op basis van de feitelijke en up-to-date informatie inlichting te geven. Bijvoorbeeld over (financiële) mogelijkheden voor ouders en bedrijven of voor het organiseren van de nazorg en het regelen van de nodige subsidies daarbij.

Dag 2: Coachen van jongeren naar toekomstperspectief 
Door het stellen van goede vragen en het focussen op kwaliteiten, daag je de jongere uit om in beweging te komen richting de zelf geformuleerde stip op de horizon. Het oplossingsgericht werken en denken is een uitermate geschikte coachvorm om zelfredzaamheid te vergroten. Tijdens deze dag leer je oplossingsgerichte technieken kennen maar vooral ook toe te passen en ontvang je handvatten om jongeren te begeleiden bij het formuleren van reële doelen voor de toekomst.

Dag 3: Opbrengstgericht werken aan werk
Tijdens deze dag wordt de doorgaande stagelijn doorlopen: Van beroepenoriëntatie tot arbeidsovereenkomst en alles wat daartussen zit. Onderwerpen die o.a. aan bod komen: Vormgeven van een doorgaande stagelijn, stagevormen, stagedoelen, loopbaanoriëntatie en -begeleiding, vastleggen en volgen van de ontwikkeling (OPP), kwalificeren en certificeren. Kortom, een breed palet voor de stage als verlengde schoolomgeving voor een goede voorbereiding op werk.

Terugkommiddag
Ook aan het eind van het vervolgdeel is een terugkommiddag gepland. Tijdens deze middag presenteren deelnemers aan elkaar hoe zij de vertaalslag van trainingsinhoud naar praktijk hebben gemaakt. De vorm van deze presentatie is vrij. Presentatie is voorwaarde voor ontvangen van certificaat. Daarnaast is er tijd om vragen in te brengen, relevante ontwikkelingen met elkaar te bespreken en succeservaringen te delen. Een waardevolle aanvulling op de opleiding!

Zelfstudie
Het is belangrijk om tijdens de opleiding rekening te houden met een dag zelfstudie per opleidingsdag. Deze tijd heb je nodig om opdrachten te maken.