skip to Main Content

Basisopleiding Arbeidstoeleiding

In de Basisopleiding ga je aan de slag met de belangrijkste basisvaardigheden, kennis en kwaliteiten die je nodig hebt in jouw rol als stagebegeleider. Deze Basisopleiding duurt drie dagen met drie zelfstudiedagen waarbij je het geleerde in jouw eigen praktijk toe gaat passen. Je sluit de opleiding af met een intervisiemiddag.

Dit zijn de onderwerpen van de opleidingsdagen:

Dag 1: Motiveren van jongeren
Met de motivatiedriehoek als uitgangspunt (en als handige tool) nemen we de leerling en zijn motivatie(problemen) onder de loep: Wat zijn de geheimen van motivatie? Waarom zijn sommige jongeren niet gemotiveerd? Welke invloed hebben culturele verschillen op de motivatie van jongeren? Wat zijn basisbehoeften en drijfveren van jongeren? Kortom, één hele dag aan de slag met het herkennen, begrijpen en ombuigen van motivatieproblemen.

Dag 2: De opbrengstgerichte stage
Deze dag staat in het teken van het vormgeven van een doorgaande stagelijn, formuleren van doelen per fase van de doorgaande stagelijn, verschillende stagevormen, stagegeschiktheid, stagedoelen en stageopdrachten, vastleggen en volgen van de ontwikkeling (in OPP en ITP), kwalificeren en certificeren. Kortom, goede bagage waarmee je een stage kunt vormgeven als verlengde schoolomgeving.

Dag 3: Matchen van leerling en bedrijf
In deze derde dag ga je aan de slag met de match tussen leerling en bedrijf. Wat zijn de mogelijkheden van de leerling? Welke (werk)omgeving en werkzaamheden passen hier het beste bij? Wat zijn de mogelijkheden binnen een bedrijf? Wat zijn specifieke eisen van de werkgever? Hoe ga je hier flexibel mee om? En hoe manage je de juiste verwachtingen? Welke randvoorwaarden moeten geregeld worden om te komen tot een arbeidscontract?

Intervisie: Aan het eind van de opleiding is een intervisiemiddag gekoppeld. Deze is ongeveer drie maanden na de laatste opleidingsdag. Je kunt daar vragen inbrengen, relevante ontwikkelingen met elkaar bespreken en succeservaringen delen. Een waardevolle aanvulling op de opleiding!

Zelfstudie: Het is belangrijk om tijdens de opleiding rekening te houden met een dag zelfstudie per opleidingsdag. Deze tijd heb je nodig om opdrachten te maken.

Download hier de brochure.

 

Voor wie

Stagebegeleiders, stagedocenten, stagecoördinatoren en trajectbegeleiders uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Kosten

De kosten voor de Basisopleiding bedragen € 1.050,- per cursist. Dit bedrag is vrijgesteld van btw en inclusief lunch, achtergrondinformatie, permanente helpdesk, feedback op oefeningen in de praktijk en een intervisiemiddag ter afronding van de opleiding.

Afronding

Wanneer je alle opleidingsdagen hebt gevolgd, ontvang je een CRKBO certificaat dat tevens geldig is voor het Lerarenregister.

Planning en inschrijven
Back To Top
X