skip to Main Content

Basisdeel Arbeidstoeleiding

In het Basisdeel van de opleiding ga je aan de slag met de belangrijkste basisvaardigheden, kennis en kwaliteiten die je nodig hebt in jouw rol als stagebegeleider. Dit deel duurt drie dagen met drie zelfstudiedagen waarbij je het geleerde in jouw eigen praktijk toe gaat passen. Je sluit de opleiding af met een intervisiemiddag.

Dit zijn de onderwerpen tijdens het Basisdeel:

Dag 1: Geheimen van motivatie
Met de motivatiedriehoek als uitgangspunt (en als handige tool) nemen we de leerling en zijn motivatie(problemen) onder de loep: Wat zijn de geheimen van motivatie? Waarom zijn sommige jongeren niet gemotiveerd? Welke invloed hebben culturele verschillen op de motivatie van jongeren? Wat zijn basisbehoeften en drijfveren van jongeren? Kortom, aan de slag met het herkennen, begrijpen en ombuigen van motivatieproblemen.

Dag 2: Opbrengstgericht werken aan werk
Tijdens deze dag wordt de doorgaande stagelijn doorlopen: Van beroepenoriëntatie tot arbeidsovereenkomst en alles wat daartussen zit. Onderwerpen die o.a. aan bod komen: Vormgeven van een doorgaande stagelijn, stagevormen, stagedoelen, loopbaanoriëntatie en -begeleiding, vastleggen en volgen van de ontwikkeling (OPP), kwalificeren en certificeren. Kortom, een breed palet voor de stage als verlengde schoolomgeving voor een goede voorbereiding op werk.

Dag 3: Verbinden van school en bedrijf
Een goede samenwerking tussen school en bedrijf is voor leerlingen de basis voor een goede overgang van stage naar werk. Daarom ga je tijdens deze dag aan de slag met vragen als: Hoe zijn op dit moment de kansen op de arbeidsmarkt? Welke ontwikkelingen, projecten en regionale initiatieven zijn belangrijk om bij aan te haken? Hoe geef je een gerichte netwerkaanpak vorm en wat levert die je op? Hoe profileer je jezelf zakelijk (ook online) zodat bedrijven jou weten te vinden? En wat is er nodig voor een goede match tussen leerling en bedrijf? De dag staat bol van concrete tips en handige tools om de verbinding tussen school en (stage)bedrijven te verstevigen en versterken.

Terugkom middag: Aan het eind van de opleiding is een terugkom middag gepland. Deze is ongeveer drie maanden na de laatste opleidingsdag. Je kunt daar vragen inbrengen, relevante ontwikkelingen met elkaar bespreken en succeservaringen delen. Een waardevolle aanvulling op de opleiding!

Zelfstudie: Het is belangrijk om tijdens de opleiding rekening te houden met een dag zelfstudie per opleidingsdag. Deze tijd heb je nodig om opdrachten te maken.

Download hier de brochure.

 

Voor wie

Stagebegeleiders, stagedocenten, stagecoördinatoren en trajectbegeleiders uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Prijs

De investering voor het Basisdeel bedraagt € 1.095,- per cursist. Dit bedrag is vrijgesteld van btw en inclusief lunch, achtergrondinformatie, permanente helpdesk, feedback op uitwerkingen in de praktijk en een terugkom moment ter afronding van het Basisdeel.

Afronding

Wanneer je alle opleidingsdagen hebt gevolgd, ontvang je een CRKBO certificaat dat tevens geldig is voor het Lerarenregister.

Planning en inschrijven
Back To Top
X