Vervolgdeel opleiding Arbeidstoeleiding

Wanneer je het Basisdeel hebt afgerond, ben je klaar om aan de slag te gaan met het Vervolgdeel. Hierin verstevigen we de competenties uit het Basisdeel en verrijken we de kennis. Ook het Vervolgdeel bestaat uit drie dagen, drie zelf studiedagen en als afsluiting een terugkom middag. Tussen de opleidingsdagen door pas je het geleerde toe in jouw eigen praktijk.

Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens het Vervolgdeel:

Dag 1: Coachen van jongeren naar toekomstperspectief 
Door het stellen van goede vragen en het focussen op kwaliteiten, daag je de jongere uit om in beweging te komen richting de zelf geformuleerde stip op de horizon. Het oplossingsgericht werken en denken is een uitermate geschikte coachvorm om zelfredzaamheid te vergroten. Tijdens deze dag leer je oplossingsgerichte technieken kennen maar vooral ook toe te passen en ontvang je handvatten om jongeren te begeleiden bij het formuleren van reële doelen voor de toekomst.

Dag 2: Wet- en regelgeving rondom stage en werk
Wanneer een leerling uitstroomt, krijg je te maken met de wet- en regelgeving van de betreffende regio. Ga daar maar aan staan! Wat is de huidige stand van zaken? Hoe blijf je bij de feiten? En hoe blijf je op de hoogte? Hoe vertaal je de relevante wet- en regelgeving naar ouders, werkgevers, de gemeente en andere betrokken partijen? Tijdens deze dag leer je op basis van de feitelijke en up-to-date informatie inlichting te geven. Bijvoorbeeld over (financiële) mogelijkheden voor ouders en bedrijven of voor het organiseren van de nazorg en het regelen van de nodige subsidies daarbij.

Dag 3: Werk maken van gesprekken

Helder communiceren zorgt ervoor dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Voor het voeren van professionele gesprekken bestaan echter geen vaste recepten. Een gesprek met een collega heeft een andere toonsetting dan een gesprek met een toekomstig werkgever of een jongere die in de weerstand zit. Tijdens deze opleidingsdag maak je werk van gesprekken: Je gaat aan de hand van persoonlijke leerdoelen ervaren hoe je bepaalde effectieve gesprekstechnieken in de praktijk kunt toepassen en wat ze je opleveren.

Terugkom middag: Aan het eind van de opleiding is een terugkom middag gekoppeld. Deze is ongeveer drie maanden na de laatste opleidingsdag. Je kunt daar problemen inbrengen, relevante ontwikkelingen met elkaar bespreken en succeservaringen delen. Een waardevolle aanvulling op de opleiding!

Zelfstudie: Het is belangrijk om tijdens de opleiding rekening te houden met een dag zelfstudie per opleidingsdag. Deze tijd heb je nodig om opdrachten te maken.

Download hier de brochure.

 

Voor wie

Stagebegeleiders, stagedocenten, stagecoördinatoren en trajectbegeleiders uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Prijs

De investering voor het Vervolgdeel bedraagt € 1.095,- per cursist. Dit bedrag is vrijgesteld van btw en inclusief lunch, achtergrondinformatie, permanente helpdesk, feedback op uitwerkingen in de praktijk en een terugkom moment ter afronding van het Vervolgdeel.

Afronding

Wanneer je alle opleidingsdagen hebt gevolgd, ontvang je een CRKBO certificaat dat tevens geldig is voor het Lerarenregister.