skip to Main Content

Vervolgopleiding Arbeidstoeleiding

Wanneer je de Basisopleiding hebt afgerond, ben je klaar om aan de slag te gaan met de Vervolgopleiding. Hierin verstevigen we de competenties uit de Basisopleiding en verrijken we de kennis. Ook de Vervolgopleiding bestaat uit drie dagen, drie zelfstudiedagen en als afsluiting een intervisiemiddag. Tussen de opleidingsdagen door pas je het geleerde toe in jouw eigen praktijk.

Dit zijn de thema’s die aan bod komen tijdens de Vervolgopleiding:

Dag 1: Coachen van jongeren tijdens stage
Als oplossingsgerichte coach begeleid je de jongere bij het formuleren van reële doelen voor de toekomst. Door het stellen van de goede vragen wordt de jongere uitgedaagd om (zover als mogelijk) verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen toekomst en de weg daar naartoe. Tijdens deze dag leer je oplossingsgerichte coachtechnieken toe te passen tijdens de begeleiding van jongeren naar werk. Je ervaart direct wat deze technieken je opleveren.

Dag 2: Het regelwerk rondom stage
Wanneer een leerling uitstroomt, krijg je te maken met de wet- en regelgeving van de betreffende regio. Ga daar maar aan staan! Hoe blijf je bij de feiten? En hoe blijf je op de hoogte? Hoe vertaal je de relevante wet- en regelgeving naar ouders, werkgevers, de gemeente en andere betrokken partijen? Tijdens deze dag krijg je tips voor heldere communicatie en leer je op basis van de feitelijke informatie inlichting te geven. Bijvoorbeeld over (financiële) mogelijkheden voor ouders en bedrijven of voor het organiseren van de nazorg en het regelen van de nodige subsidies daarbij.

Dag 3: Acquireren en netwerken
Het is belangrijk om te blijven anticiperen op veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. Niet alleen de veranderende vraag, maar ook de uitstroom van leerlingen naar werk maakt dat je je (stage)bedrijven moet blijven vernieuwen. Deze dag staat bol van de concrete tips en handige tools hoe je dit het beste kunt aanpakken. Jezelf zakelijk presenteren en profileren (ja, ook op het web!), wat wel en wat niet te doen om succesvol te netwerken. Ook word je verder getraind in belangrijke gesprekstechnieken zoals luisteren, vragen stellen, onderhandelen en overtuigen.

Intervisie: Aan het eind van de opleiding is een intervisiemiddag gekoppeld. Deze is ongeveer drie maanden na de laatste opleidingsdag. Je kunt daar problemen inbrengen, relevante ontwikkelingen met elkaar bespreken en succeservaringen delen. Een waardevolle aanvulling op de opleiding!

Zelfstudie: Het is belangrijk om tijdens de opleiding rekening te houden met een dag zelfstudie per opleidingsdag. Deze tijd heb je nodig om opdrachten te maken.

Download hier de brochure.

Voor wie

Stagebegeleiders, stagedocenten, stagecoördinatoren en trajectbegeleiders uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Kosten

De kosten voor de Vervolgopleiding bedragen € 1.050,- per cursist. Dit bedrag is vrijgesteld van btw en inclusief lunch, achtergrondinformatie, permanente helpdesk, feedback op oefeningen in de praktijk en een intervisiemiddag ter afronding van de opleiding.

Afronding

Wanneer je alle opleidingsdagen hebt gevolgd, ontvang je een CRKBO certificaat dat tevens geldig is voor het Lerarenregister.

Planning en inschrijven
Back To Top
X