Training Arbeidstoeleiding:
Van visie naar verandering

“Ondergedompeld worden in de dynamische wereld van opbrengstgericht werken en arbeidstoeleiding? Dat staat zeker te gebeuren tijdens deze dag!”

Als school voor voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs heb je te maken met veel ontwikkelingen op het brede terrein van opbrengstgericht werken en arbeidstoeleiding. Relevante informatie is dan ook hét startpunt om goed in te kunnen spelen op deze maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijsinhoudelijke trends.

Tijdens deze training passeren landelijke ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving, kansrijke initiatieven en projecten, arbeidsmarktontwikkelingen en goede voorbeelden uit de onderwijspraktijk de revue. Op basis van deze informatie is het mogelijk om tijdig en verantwoord de koers te kunnen bepalen met een schooleigen visie op arbeidstoeleiding… anno nu!

Met deze onderwerpen ga je in gezamenlijkheid aan de slag:
• De wereld van arbeidstoeleiding
• Ontwikkelingen binnen het onderwijs en sociale domein
• Waarom doen we de dingen die we doen?
• Waartoe dient ons onderwijs en de rol van arbeidstoeleiding?
• Wat moeten we daarvoor doen?
• Wat gaat goed? Hoe doen we dat?
• Wat zijn onze blinde vlekken? Wat hebben we daar bij nodig?

Voor wie

Medewerkers en management van het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Hoe

Deze training wordt vooral verzorgd op school voor het complete team en is uitermate geschikt als invulling van een studiedag. Heb je deze training graag op eigen locatie? Mail dan naar training@edunova.nl voor het verkennen van alle mogelijkheden.

X