skip to Main Content

“Tijdens trajecten hebben adviseurs van Edunova voortdurend oog voor de relatie tussen het ambitieniveau van de organisatie en de verandercapaciteit van de mensen die er werken.”

Met ons aan de slag

Wij ondersteunen (onderwijs)instellingen, gemeenten en werkgevers bij het voortdurend verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Dat gebeurt op verschillende manieren en vanuit verschillende rollen. Als
adviseur, projectbegeleider, trainer of penvoerder.

Zo begeleiden we scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijk-
onderwijs bij het optimaal vormgeven van opbrengstgerichte arbeidstoeleiding.

Daarnaast organiseren we in verschillende Arbeidsmarktregio’s resultaatgerichte samenwerking tussen onderwijs, overheid en werkgevers. Onder meer door het ondersteunen bij invullen van  garantiebanen en het (mede) oprichten van marktgerichte bedrijven met een sociaal hart.

Op landelijk niveau leggen wij de verbinding tussen partijen die het verschil
maken voor jongeren met een kwetsbare positie in de maatschappij.

We zijn onder andere projectleider van het landelijke Project Ingeschakeld dat geïnitieerd is door het Ministerie SZW en OCW, in samenwerking met LECSO, Sectorraad Praktijkonderwijs, AWVN/De Normaalste Zaak, VNG, Cedris, Divosa en LCR.

Tevens zijn we kartrekker binnen het Project Werken in de Zorg voor de pilot regio’s Amsterdam, Walcheren en Arnhem.

Tot slot zijn wij initiator van Het Kennisabonnement dat binnen het landelijke Netwerk Arbeidstoeleiding scholen met elkaar verbindt en informatie deelt.

Zie ook: Project Ingeschakeld, Het Kennisabonnement

Wil je met ons aan de slag? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat we voor je organisatie of project kunnen betekenen.

Hoe?
Trainingen en workshops komen we graag op locatie verzorgen. Als het
niet lukt om met een aantal collega’s een groep te vormen van minimaal 8
personen, dan kun je je inschrijven voor onze open trainingen. Heb je een
andere of specifieke scholingsvraag? Bel of mail ons dan gerust!

Altijd op de hoogte?
Wij zijn ook te volgen op Twitter! Handig? Zeker! Zo hoef je géén informatie
over onze trainingen meer te missen!
Prettig kennis maken @Edunovatraining

Niet zo handig met Twitter? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief door
een mail te sturen naar: training@edunova.nl
Dan houden we je graag op de hoogte van onze trainingen,
geplande data en informatie over onderwijs & arbeidstoeleiding.

Back To Top
X