Advies

Wij ondersteunen (onderwijs)instellingen, gemeenten en werkgevers bij het voortdurend verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dat gebeurt op verschillende manieren en vanuit verschillende rollen. Als adviseur, projectbegeleider, trainer of penvoerder.

Zo begeleiden we scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs bij het optimaal vormgeven van opbrengstgerichte arbeidstoeleiding. Daarnaast begeleiden we verschillende Arbeidsmarktregio’s bij het organiseren van resultaatgerichte samenwerking tussen onderwijs, overheid en werkgevers. Onder meer bij het invullen van de Garantiebanen en het (mede) oprichten van marktgerichte bedrijven met een sociaal hart.

Wij zijn op landelijk niveau nauw betrokken bij initiatieven als Branchegericht Opleiden en Plaatsen, de Beroepsvereniging voor Stagebegeleiders (BvSb) en het Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland (Hét KAN). En we zijn projectleider van het Project Ingeschakeld dat geïnitieerd is door het Ministerie SZW en OCW, in samenwerking met LECSO, Sectorraad Praktijkonderwijs, AWVN/De Normaalste Zaak, VNG, Cedris, Divosa en LCR.

Tijdens alle begeleidingstrajecten hebben wij voortdurend oog voor de onlosmakelijke relatie tussen het ambitieniveau van de organisatie(s) en de verandercapaciteit van de mensen die er werken.

Projecten
Binnenkort vind je hier een overzicht van projecten.

Hoe?
Trainingen en workshops komen we graag op locatie verzorgen. Als het
niet lukt om met een aantal collega’s een groep te vormen van minimaal 8
personen, dan kun je je inschrijven voor onze open trainingen. Heb je een
andere of specifieke scholingsvraag? Bel of mail ons dan gerust!

Altijd op de hoogte?
Wij zijn ook te volgen op Twitter! Handig? Zeker! Zo hoef je géén informatie
over onze trainingen meer te missen!
Prettig kennis maken @Edunovatraining

Niet zo handig met Twitter? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief door
een mail te sturen naar: training@edunova.nl
Dan houden we je graag op de hoogte van onze trainingen,
geplande data en informatie over onderwijs & arbeidstoeleiding.

X